فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

24- O halde yakıtı insanlar ve taşlar olan o ateşten sakının. O (ateş) kâfirler için hazırlanmıştır. (Bakara:24)

ES-SAMED

ES-SAMED

Her şeyin dayandığı ilk sebep ve son gaye

Her şey zatına dayanan zatı hiçbir şeye dayanmayan

Hiç ihtiyacı olmayıp tüm ihtiyaçları gideren

 

“De ki: O Allah tektir. Allah Samed’dir.” (İhlâs 112:1-2)

 

Es-Samed ismi, taşıdığı çift boyutlu mana ile hem zata, hem fiile bakar. Birinci mana “hiçbir şeye muhtaç olmayan, hiçbir şeye dayanmayan” manasındadır. İkinci mana ise ”her şeyin kendisine dayandığı, herkesin kendisine muhtaç olduğu” manasındadır.

 

İbn-i Abbas’tan nakledilen bir rivayete göre Allah Resulüne,”Samed nedir?” diye sorulunca şu cevabı vermiştir. “Tüm ihtiyaçlarda kendisine başvurulan yüce zat.”  

 

Allah’ın Samed oluşunun anlamı o kadar zengin, o kadar geniştir ki, bu konuda söylenecek söz asla tükenmez.

Tabi ki yaptığımız resimde de birçok mana bir arada bulunmalıydı. Bu resimde; ilk olarak es-Samed olan Rabbimizin tüm âlemlerin ihtiyaçlarını gideren, görünen görünmeyen yaratılan ne varsa es-Samed olan Allah’a muhtaç olmasını, merkeze es-Samed lafzını yazarak anlatmaya çalıştık. İkinci olarak; nur ve nardan yaratılan görünmeyen âlemleri ve yaşadığımız âlemimi içine dünyayı çizdiğimiz kuşakta anlatmaya çalıştık. Üçüncü olarak dünyamızın ilk halinden (evvelinden) zamanını sadece Rabbimizin bildiği ahirine doğru değişimi ilk sebep ve son gaye olan es-Samed lafzının altında (dünya kelimesinin manasına uygun alarak) en aşağıda bir şerit şeklinde yansıtmaya çalıştık.

 

İhlâs suresi, Allah’ı tanıtan bir kartvizit mesabesindedir. (M.İslamoğlu)

 
Eklenme Tarihi : 01.06.2013 02:29:41
Okunma Sayısı : 2605